Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 237/KH-UBND 24/06/2022 Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách Phường 6, đợt 2 năm 2022 UBND Phường 6
2 346/TB-UBND 08/06/2022 Thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 UBND Phường 6
3 12/QĐ-UBND 01/03/2022 Ban hành danh mục hồ sơ năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 6, thành phố Cao Lãnh UBND Phường 6
4 Số 101/KH-UBND 28/02/2022 Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách Phường 6, đợt 1 năm 2022 UBND Phường 6
5 Số 19/TB-HĐTDCC 22/02/2022 Về việc công bố kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh năm 2021 Default Company
6 Số 07/QĐ-UBND.NV 22/02/2022 Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 UBND Phường 6
7 Số 312/QĐ-HĐTDCC 21/02/2022 Quyết định Về việc công nhận kết quả thi Vòng 1 Default Company
8 Số 01/DS-HĐTDCC 21/02/2022 Danh sách Kết quả thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng công chức thành phố Cao Lãnh Default Company
9 Số 102/KH-UBND 14/02/2022 Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 UBND Phường 6
10 73/KH - UBND 27/01/2022 Kế hoạch duy trì CBCC tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn 6 khóm UBND Phường 6
11 28/KH - UBND 13/01/2022 Kế hoạch thực hiện mô hình CCHC ngày thứ 7 thân thiện UBND Phường 6
12 1613/KH 15/12/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 UBND Phường 6
13 1631/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử CBCC, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp Default Company
14 1631/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử CBCC, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp Default Company
15 01/UBND 28/08/2021 thông tin đường day nóng của phường 6 UBND Phường 6
16 1192 12/07/2021 Thông báo tạm dừng hoạt động bến khách Phường 6 - Tân Thuận Đông UBND Phường 6
17 70/QĐ 08/07/2021 Quyết định thành lập đội truy vết người về từ ngoài tỉnh UBND Phường 6
18 56/QĐ 24/05/2021 Quyết định thành lập đội tuần tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid UBND Phường 6
123>Last ›