Dự Đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Nhâm Dần 2022)

Dự Đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Nhâm Dần 2022)

Ngày đăng 16-06-2022
Đoàn công tác của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 đã tới thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Phường 6, cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo và tham dự Đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Nhâm Dần 2022).